FAQ

Predtým, ako nás budete kontaktovať, skúste si prečítať

často kladené otázky

Rozumieme, že nastavenie podmienok pre získanie grantu nemusí byť každému jasné. Pre objasnenie a lepšie pochopenie Vám pomôžu odpovede na často kladené otázky.

Prečo vznikol neinvestičný fond TDPS?

Na Slovensku majú učitelia k dispozícii viacero možností vzdelávania. Veľa z nich je však limitovaných napríklad aprobáciou alebo typom školy. Našou ambíciou je dať možnosť rozvíjať sa pedagogickým a odborným zamestnancom bez ohľadu na dĺžku praxe, či aprobáciu. Je to náročnejšia grantová schéma, nakoľko neočakávame dva podobné projektové zámery. Každý bude individuálny a špecifický.

Môžem sa inšpirovať predchádzajúcimi úspešnými grantami?

Samozrejme. V časti Grantový program sú pri jednotlivých kolách uvedené aj úspešné projekty a aktivity, ktoré úspešní grantisti realizovali.  Môžu vám poslúžiť ako inšpirácia pri príprave vlastného projektového zámeru. 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia

TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF