FAQ

Predtým, ako nás budete kontaktovať, skúste si prečítať

často kladené otázky

Rozumieme, že nastavenie podmienok pre získanie grantu nemusí byť každému jasné. Pre objasnenie a lepšie pochopenie Vám pomôžu odpovede na často kladené otázky.

Prečo vznikol neinvestičný fond TDPS?

Na Slovensku majú učitelia k dispozícii viacero možností vzdelávania. Veľa z nich je však limitovaných napríklad aprobáciou alebo typom školy. Našou ambíciou je dať možnosť rozvíjať sa pedagogickým a odborným zamestnancom bez ohľadu na dĺžku praxe, či aprobáciu. Je to náročnejšia grantová schéma, nakoľko neočakávame dva podobné projektové zámery. Každý bude individuálny a špecifický.

Môžem sa inšpirovať predchádzajúcimi úspešnými grantami?

Grantová schéma "Záleží nám na tvojom rozvoji" je pilotný grant. Čiastkovo sa však určite viete inšpirovať inými grantovými schémami, no tento náš predpokladá synergiu jednotlivých oblastí. 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia

TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF