FAQ

Predtým, ako nás budete kontaktovať, skúste si prečítať

často kladené otázky

Rozumieme, že nastavenie podmienok pre získanie grantu nemusí byť každému jasné. Pre objasnenie a lepšie pochopenie Vám pomôžu odpovede na často kladené otázky.

Na Slovensku majú učitelia k dispozícii viacero možností vzdelávania. Veľa z nich je však limitovaných napríklad aprobáciou alebo typom školy. Našou ambíciou je dať možnosť rozvíjať sa pedagogickým zamestnancom bez ohľadu na dĺžku praxe, či aprobáciu. Je to náročnejšia grantová schéma, nakoľko neočakávame dva podobné projektové zámery. Každý bude individuálny a špecifický.

Samozrejme. V časti Grantový program sú pri jednotlivých kolách uvedené aj úspešné projekty a aktivity, ktoré úspešní grantisti realizovali.  Môžu vám poslúžiť ako inšpirácia pri príprave vlastného projektového zámeru. 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia