Výsledky 7. kola grantovej výzvy sú známeZáleží nám na tvojom rozvoji

Vízia a poslanie

Motivovať pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti zdieľali so svojou komunitou.

Komplexný osobnostný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií na Slovensku. 

Podpora vzdelávania a iných aktivít s cieľom osobnostného a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií na Slovensku. 

Organizácia a podpora rôznych vzdelávacích a rozvojových podujatí za účelom šírenia a transferu vedomostí a zručností. 

Etický kódex

neinvestičného fondu

Neinvestičný fond vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom neinvestičného fondu.

Neinvestičný fond nevykonáva činnosť a ani nepodporuje jednotlivcov vykonávajúcich činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali výrazne negatívne účinky na životné prostredie.

Žiadny člen neinvestičného fondu nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno neinvestičného fondu.
Image

Ľudia za fondom

Robert Spišák
Robert SpišákZakladateľ neinvestičného fondu
Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, na ktorej úspešne ukončil doktorandské štúdium. Súčasne absolvoval mimoriadne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v hospodárskom, finančnom a obchodnom práve. V súčasnosti už viac ako 25 rokov manažuje spoločnosť AZC. Skúsenosti získané počas svojej kariéry zhodnocuje v rôznych čestných funkciách: v minulosti ako poradca ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR, člen Investičného výboru Slovenského post-privatizačného fondu, v súčasnosti ako poradca generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov, člen predsedníctva Potravinárskej komory Slovenska a člen predstavenstva Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory.
Marek Kmeť
Marek KmeťPredseda správnej rady
Správca neinvestičného fondu
Absolvoval štúdium na UK v Bratislave a v roku 2001 získal titul doktor pedagogiky. Manažérske vzdelanie si doplnil štúdiom na The Open University Business School. Prešiel od pozícií pedagóga, account manažéra, projektového manažéra až po vedúce pozície v manažmente a to v súkromných i štátnych organizáciách. Jeho tréningy a školenia absolvovali stovky ľudí, ktorým pomohol s osobnostným rozvojom. Vzdelávacej a poradenskej činnosti sa venuje od roku 1997. Lektorskej činnosti pod hlavičkou agentúry EDUCON sa venuje od roku 2009, okrem štatutára pôsobí ako lektor a senior konzultant. Jeho hlavné zameranie sú oblasti ako strategický rozvoj ľudských zdrojov, riadenie zmien, projektový manažment a rozvoj mäkkých zručností.
Petra Gubišová
Petra GubišováČlenka správnej rady
Ukončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Svoj humanitný background si rozšírila štúdiom manažmentu na The Open University Business School. Má skúsenosti s manažérskymi pozíciami v oblasti HR a to v národných i nadnárodných spoločnostiach. Má za sebou stovky výberových konaní a desiatky auditov. Je certifikovanou konzultantkou psychodiagnostiky HOGAN. Aktuálne pôsobí na pozícii senior konzultant a executive director vo vzdelávacej agentúre EDUCON, kde sa venuje rozvoju ľudí v oblasti soft skills a HR manažmentu, so zameraním na strategický rozvoj zamestnancov.
Karoline Iber
Karoline IberČlenka správnej rady
Karoline je generálna riaditeľka a zakladateľka Detskej univerzity vo Viedni, kde má na starosti medzinárodné vzťahy, koncepciu a vývoj nových projektov ako aj transfer vedomostí. Zároveň pôsobí aj ako členka rektorátu Viedenskej univerzity. Tu je zodpovedná za riadenie zmien, inovatívne projekty, rozvoj ľudských zdrojov a obhajovanie práv žien. Okrem toho je odborným asistentom na Inštitúte pre pedagogické vedy vo Viedni, trénerom a pedagógom pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Marián ZACHARČlen odbornej hodnotiacej komisie
V roku 2015 spoluzaložil a riadil The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. Medzi rokmi 2010 a 2012 Implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a poradca ministra a spoluzaložil niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu; bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. V roku 2017 sa stal Fellow pri Royal Society of Arts v Londýne. Vyštudoval Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, University of California, Berkeley a INSEAD.
Martin JAKUBEKČlen odbornej hodnotiacej komisie
Je absolventom štúdia psychológie na FFUK Bratislava v r. 1986, v rovnakom roku mu bol udelený PhDr. Od r. 1987 pedagogicky a výskumne pôsobí na Katedre psychológie FFUK Bratislava, v poslednom období v pozícii odborného asistenta. V roku 2008 získal titul PhD. Jeho pedagogická činnosť je rôznorodá, vyučuje predmety ako z okruhu základných psychologických disciplín, tak aj spomedzi aplikovaných psychologických disciplín a na tieto oblasti sa sústreďujú aj jeho výskumné záujmy. Publikuje práce, ktorých spoločným menovateľom je problematika osobnosti človeka, jej postihovania najmä v súvislosti s pracovným správaním. Popri svojom pôsobení v akademickej oblasti pôsobí už 25 rokov ako nezávislý konzultant pre oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, špecializuje sa najmä na problematiku výberu zamestnancov.
Anna CHLUPÍKOVÁČlenka odbornej hodnotiacej komisie
Dlhé roky riadila Základnú školu v Novákoch, kde vybudovala inovatívnu školu, ktorá uplatňovala ako jedna z prvých novinky umožňujúce žiakom byť pripravení na život v 21. storočí. Neskôr pôsobila ako riaditeľka súkromnej základnej školy Felix. Po 20 rokoch v riadiacej činnosti a 35 rokoch celkového pôsobenia na škole pracovala ako riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na MŠVVaŠ SR. Zároveň bola členkou Správnej rady Teach for Slovakia, členkou Správnej rady EDUMA, členkou Správnej rady a manažmentu SKU, či zakladajúci člen Fóra proaktívnych škôl.

Partneri

ZPS
EDUCON
DOFE
Dobrá škola
TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia