Záleží nám na tvojom rozvoji – prvé kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji

Záleží nám na tvojom rozvoji – prvé kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelených 20 000 €.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

 

E. Balážiková, Košice - Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu - 1 840 €

L. Kalinová, Rožňava - Rozvoj kritického myslenia - 2 480 €

M. Leitnerová, Budimír - Interný koučing učiteľov na škole - 1 920 €

T. Mičáňová, Bratislava - Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni - 1 640 €

N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 €

I.Pavlacová, Považská Bystrica - Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 €

Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 €

R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 €


Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

 

Správca fondu Marek Kmeť.

 

Názov Veľkosť Dátum pridania Stiahnuť
TDPS-Tlačová_správa 309.69 KB 01.05.2020 Stiahnuť Zobraziť

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia