Záleží nám na tvojom rozvoji – piate kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - piate kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - piate kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelená celková suma vo výške 14 263,50 €.
Alokovaná čiastka 20 000 €, ktorú sme plánovali prerozdeliť, nebude celá vyčerpaná a použitá v piatom kole výzvy, nakoľko predložené projekty nedosahovali požadovanú kvalitatívnu úroveň výzvy.
Rozhodli sme sa preto, že nevyčerpanú čiastku presunieme do iných zmysluplných projektov, ktoré v rámci neinvestičného fondu realizujeme.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

 

Bafiová, L., Spišská Nová Ves  - „J. O. P. - Javorácky Oporný Pilier“ - 4 267,88  €
Gábriš, I., Bratislava – „Vedecké okienko – spoznaj čaro prírodných vied“ – 5 040 €
Straussová, I., Budimír  - „Ani chvíľu nazmar“ -  4 955,62  €

 

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

Správca fondu Marek Kmeť.

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia