Záleží nám na tvojom rozvoji – siedme kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - siedme kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - siedme kolo

 

Víziou tohto kola grantového programu je motivovať pedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. 

 V siedmom kole výzvy sme sa prioritne zamerali na podporu hard skill zručností.

 

Výzva je aktuálne uzatvorená. Nasleduje hodnotiaci proces. 

 

HODNOTIACI PROCES
Hodnotiaci proces má nasledovné etapy:
1. Technická kontrola oprávnenosti predložených projektových zámerov.
2. Hodnotenie kvality predložených projektových zámerov odbornou hodnotiacou komisiou na základe kritérií hodnotenia.
3. Schválenie grantov Správnou radou neinvestičného fondu.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Grantový program sa otvoril  08.01.2024 a uzávierka prijímania projektových zámerov bola 18.02.2024. 

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 11.3.2024 na webstránke www.tdps.sk, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia