Záleží nám na tvojom rozvoji – siedme kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - siedme kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - siedme kolo

 

Víziou tohto kola grantového programu bolo motivovať pedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. 

 V siedmom kole výzvy sme sa prioritne zamerali na podporu hard skill zručností.

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelená celková suma vo výške 22 240 €.
Alokovaná čiastka 20 000 €, ktorú sme plánovali prerozdeliť, bude teda navýšená, nakoľko predložené projekty dosahovali požadovanú kvalitatívnu úroveň výzvy a rozhodli sme sa podporiť čo najviac kvalitných projektov.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí. Žiadatelia budú vyzrozumení e-mailom. 

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

 

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

 

Kacejová Galina, Mgr., Levoča  – „CNC?!“ – 5 040 €

Mareček Miroslav, Ing., Čadca – „Vyrobme si 3D pomôcky sami - krúžok Mladý konštruktér“ – 5 040 €

Suslo Tomáš, Mgr., PhD., Prešov – „Digitálna transformácia: Využitie moderných technológií pre kreatívne vyučovanie a učenie sa“ - 4 580 €

Šaffo Michaela, PaedDr. et Mgr., Partizánske – „Taliansky jazyk pre všetkých“ – 5 040 €

Vojteková Zuzana, PaedDr., Tisovec – „Umelá inteligencia v rukách učiteľov“ – 2 540 €

 

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

 

Správca fondu Marek Kmeť.

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia