Záleží nám na tvojom rozvoji – šieste kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - šieste kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - šieste kolo

 

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelená celková suma vo výške 17 572,40 €.
Alokovaná čiastka 20 000 €, ktorú sme plánovali prerozdeliť, nebude celá vyčerpaná a použitá v šiestom kole výzvy, nakoľko predložené projekty nedosahovali požadovanú kvalitatívnu úroveň výzvy.
Rozhodli sme sa preto, že nevyčerpanú čiastku presunieme do iných zmysluplných projektov, ktoré v rámci nášho neinvestičného fondu realizujeme.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

 

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

 

Badlíková L., Nižná – „Virtuálna inštrumentácia a meracie procesy na strednej odbornej škole“ – 2 552,40 € 

Jureková K., Budimír – „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ – 2 580 €

Maková M., Bratislava - „Podpora učiteľov v praxi – cestou neformálneho vzdelávania“ – 5 000 €

Olejárová M., Spišská Nová Ves  - „NEXT LEVEL – gamifikácia na hodinách anglickej literatúry“ – 5 040 €

Pekárová J., Žilina – „Vitajte v CS Lab(yrint)e“ – 2 400 €

 

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

Správca fondu Marek Kmeť.

 

Názov Veľkosť Dátum pridania Stiahnuť
TDPS-TS-6_kolo 342.41 KB 12.06.2023 Stiahnuť Zobraziť

 

 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia