Záleží nám na tvojom rozvoji – štvrté kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - štvrté kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - štvrté kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.

 

Výsledky sú známe.

Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelených 20 000 €.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY
Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.Bachmayerová, P., Pezinok - Hráme sa pre život - 1 770 €

Florková, M., Malacky - Ateliér rozvoja - môj osobnostný rast – 1 800 €

Kováčová, H., Partizánske - Zdokonaľovanie zručností asistenta učiteľa – 2 920 €

Székely, O., Bratislava - Dnes šifrujem – šifra ako prvok (aj) zážitkovej pedagogiky – 3 910 €

Trenčan, J., Modra/Lozorno - Modeling Instruction Method v praxi – 4 800 €

Zacharová, M., Detva - Zvýšenie odbornosti pri vyučovaní automatizácie a robotizácie na Spojenej škole Detva – 4 800 €

 

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov!

Správca fondu Marek Kmeť.

 

 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia