Záleží nám na tvojom rozvoji – tretie kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - tretie kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji - tretie kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelených 20 000 €.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

Draganová A., Mgr. ,PhD., Bratislava - Digitálne zručnosti vo vzdelávaní – 3 600,00 €
Gulíková T., Mgr., Partizánske - Rozvoj líderských a manažérskych zručností potrebných pre budovanie školy 21.storočia – 3 200,00 €
Tkáčová Z., Ing. Paed. IGIP, Košice - Kreatívne zručnosti pre digitálny svet ľudí s hendikepom – 3 600,00 €
Vavrová M., Mgr., Hlohovec - Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti – 4 800,00 €
Zongorová M., Mgr., Banská Bystrica - Kompendium všeobecnej a aplikovanej biológie – 4 800,00 €

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

Správca fondu Marek Kmeť.

Názov Veľkosť Dátum pridania Stiahnuť
TDPS-TS-3_kolo 437.67 KB 02.08.2021 Stiahnuť Zobraziť

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia