Záleží nám na tvojom rozvoji – tretie kolo

Grantové programy

Záleží nám na tvojom rozvoji - tretie kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslané projekty.  

Aktuálne prebieha fáza hodnotenia. 
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 1.8.2021 na webstránke www.tdps.sk, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia

TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF