Záleží nám na tvojom rozvoji – druhé kolo

Záleží nám na tvojom rozvoji

Záleží nám na tvojom rozvoji – druhé kolo

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelených 22 409,36 €.
Celková suma je vyššia ako plánový budget na prerozdelenie, nakoľko sme chceli podporiť čo najviac projektov.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

 

Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

Dzurusová, A., Pečovská Nová Ves - Koučing ako cesta k pozitívnej premene - 2 742,00 €

Inaš Lechmanová, A., Budimír - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania - 4 035,00 €

Kolcúnová, I., Budimír - Po anglicky hravo a spontánne - 1 219,00 €

Kršková, M., Bratislava - Koučovací prístup v práci triedneho učiteľa - 3 200,00 €

Slašťanová, M., Kremnica - Výučbový program - Záhradné slávnosti - 4 800,00 €

Šaffo, L., Partizánske - Zdokonalenie didaktiky učiteľa snežných športov - 1 973,36 €

Šišková, D., Bratislava - Využitie metódy Concept Cartoons v edukačnom procese -  3 000,00 €

Valocká, N., Martin - Efektívne výučbové nástroje moderného učiteľa -1 440,00 €

 

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na napĺňanie ich projektových zámerov! 

 

Správca fondu Marek Kmeť.

Názov Veľkosť Dátum pridania Stiahnuť
TDPS-TS-2_kolo 435.68 KB 02.12.2020 Stiahnuť Zobraziť

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia